SmartMove bygger HVB-hem

Utredningsrum
Samvarorum

SmartMove har under konceptet Asylbo.se tagit fram en funktionsanpassad boendelösning för ensamkommande flyktingbarn. Med hjälp av diverse enhetschefer hos Migrationsverket, Refugees Welcome och andra personer som arbetat nära flyktingbarnen och själva fått uppleva vilka utmaningarna är, har vi tagit fram en verksamhetsanpassat långsiktig och hållbar lösning.

Det som främst skiljer HVB-hem från andra typer av boenden är att hemmet ska vara bemannat av personal dygnet runt och helst bör minst två personer arbeta samtidigt. Då många av de boende har upplevt traumatiska händelser bör hemmet kompletteras med runt för samtal, terapi och enklare hälsoundersökningar.

Boendet bör utformas så att varje ensamkommande barn har sitt eget rum där denne kan få vara ensam när det behövs. I vissa hem utformas rummen så att det finns wc, wc/d och/eller ett mindre kök. I vissa andra hem anordnar man istället gemensamt kök och sanitetsutrymmen. En del beställare önskar mottagningskök för färdiglagad mat, medan andra förespråkar kök där de boende eller personalen själva får laga sin mat.