SmartMove bygger skolor och förskolor

Skola
Datasal

Det blir allt vanligare att bygga skolor och förskolor med moduler av flera anledningar. En viktig anledning är givetvis att det går så snabbt! När de tidigare byggda skolorna i kommunen inte räcker till så kan SmartMove leverera en färdig byggnad på kort tid, både genom våra standardmodeller och skräddarsydda alternativ efter önskemål. Dessutom gör moduler det mycket enklare att montera ner skolan när behovet plötsligt minskas eller om den behövs flyttas till en annan plats, samt bygga ut om fler avdelningar kommer att behövas.

Skola


Skola