Utförande

Steg 1

Definiera era behov. Exempelvis hur många rum som behövs och vad varje rum ska användas till. Ska korridor finnas invändigt eller utvändigt? Behövs trappor eller hiss? Hur många wc/badrum, kök etc. behövs?

Steg 2

Hur ser tomten ut? Beroende på tomtens bredd, djup och storlek så utformas byggnadens längd, bredd och antal våningar utifrån dessa förutsättningar.

Steg 3

Skriva avtal, upprätta betalningsplan, söka bygglov och andra tillstånd. När bygglov beviljats, underteckna avropshandlingar. Göra nödvändiga projekteringar, fastställa tidsplan, förbereda produktion och beställa material. Färdigställa mark- och grundarbeten.

Steg 4

Leverans av material och moduler till byggarbetsplatsen för slutmontering, inklusive kvarvarande installationsarbeten.

Steg 5

Slutbesiktning och tillträde på överenskommet datum.

Tidsplan

Att bygga med moduler är betydligt smidigare och snabbare än de flesta andra konstruktionssystem. För att illustrera hur en hel process kan se ut så kan du se vårt exempel nedan.

Exempel på tidsplan Exempel på tidsplan