Om SmartMove

Om smartmove

SmartMove är ett bostadskoncept med små yteffektiva och fullt utrustade bostäder i moduler. Utformningen bygger på en stor marknadsundersökning där vi har frågat över 20 000 personer för att få en fullständig bild av deras önskemål och behov. Med utgångspunkt från marknadsundersökningen bygger SmartMove prisvärda, små men yteffektiva och klimatsmarta hyresrätter till ett pris som målgruppen har råd med - inte dyra och lyxiga bostadsrätter.

Det byggsystem som SmartMove använder är unikt och framtaget tillsammans med Boverket som både finansierat utredning och skapandet av konceptet. Genom den smarta uppbyggnad som konceptet har blir både produktions- och monteringsfasen kostnadseffektiv. Enkelt beskrivet har SmartMove följande fördelar jämfört med mer traditionellt förekommande koncept:

  • Valfrihet av byggsystem. Från färdiga moduler till lösvirke.
  • Lättare vikt. Förenklar både transport och montage vilket sänker kostnaden.
  • Oorganiskt, högisolerande konstruktion kan erbjudas. Ger större boyta och längre hållbarhet.
  • Anpassad planlösning och utrustningsnivå för målgruppen.
  • Smarta, genomtänkta installationslösningar för grund, vatten, avlopp och ventilation.
  • Modulerna är enkla att bygga på eller plocka bort och flytta till annan plats.
  • Unika byggnadsutformningar är möjliga. Endast fantasin begränsar vad som är möjligt.
  • Kan byggas för att klara kommande energikrav på max 45 kW/kvm.

SmartMove har en leveranskapacitet på över 1000 moduler per år och har även ett stort antal montörer redo att färdigställa projektet.

SmartMove har även kapacitet och kompetens till att färdigställa infrastruktur som gator, gång-/cykelväg, VSD-nät, parkmark etc.

SmartMove är redo att lösa bostadsbristen - är du?