Antal avdelningar
2 st
Barn per avdelning
20 st
Personalkontor
1 st
Omklädningsrum
1 st
Beställare
Kommun
Byggår
2017
Byggnadstyp
Förskola
Byggarea
345 kvm
Bruksarea
328 kvm
Antal våningar
1 st
Kök
Mottagningskök
Fasad
Plåt
Ventilation
FTX
Värmesystem
Vattenburna radiatorer